Over Ons

Ruim een decennium geleden namen Sjraar Frings , Peter de Groot en Gerrit Hillen het initiatief om bijeenkomsten voor liefhebbers van oldtimers en klassieke auto’s in onze regio te organiseren. Na een lange periode van drukbezochte, informatieve en gezellige avonden, heeft een grote meerderheid zich uitgesproken voor het oprichten van een officiële Vereniging. 

De Vereniging werd opgericht op 8 juni 2009 en heeft momenteel ongeveer 45 leden, voornamelijk uit de regio Venlo-Roermond. 
Het doel van de Vereniging is om haar leden de mogelijkheid te bieden om kennis, informatie en ervaring betreffende motorvoertuigen, welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden, met elkaar te delen en sociale activiteiten te organiseren die hiermee te maken hebben. 

Een keer per maand zijn er contactavonden waar leden kennis, ervaring en informatie kunnen uitwisselen.
Daarnaast worden er voor en door leden technische bijeenkomsten en toertochten georganiseerd en beurzen, workshops, cursussen e.d. bezocht.

Interesse? 
Loop eens binnen op een van onze contactavonden of stuur een e-mail naar info@oetlaotklep.nl

Sjraar, Peter en Gerrit