Clubavond 3 februari 2020

Afmeldingen: Marcel en Jean van Hameren, Carlo Clabbers, Denis Case, Ed Faasen

Introducee
Dhr. Hans van der Valk heeft 2 jaar geleden al een keer een clubavond bijgewoond. Echter door drukte is het niet gelukt om eerder nogmaals te komen. Hij vertelt dat hij in het bezit is van een Peugeot 404.

Sociaal Maatschappelijk doel
Henk is druk doende met de verdere detail invulling van de voorjaarsrit “Senioren op toer.”

Gerrit Hillen geeft aan dat het team van “Man Bijt Hond” waarschijnlijk aanwezig zal zijn voor een interview.
Mocht men om privacy redenen hier niet aan mee wil werken c.q. niet in beeld wil komen, dan dient men zelf passende maatregelen te treffen.

Contributie 2020
Er zijn enkele leden die de contributie niet voor 1 februari hebben overgemaakt. Zij krijgen de kans dit op korte termijn alsnog te doen.
Indien de contributie niet is overgemaakt voor de ALV wordt U geroyeerd.

Rondvraag
Geen vragen

Presentatie over oxidatie/roest
Gastspreker Dhr. Wolter de Lepper houdt een lezing over soorten metaal en verschillende vormen van roest op de verschillende metalen. Wat er evt. tegen te doen is. Veel chemische termen komen in deze presentatie aan bod.

Na deze presentatie kwam er nog een golf aan vragen en opmerkingen uit de zaal waarmee veel discussie op gang kwam.
Het was een zeer boeiende presentatie, waarvoor we Wolter hartelijk bedanken. Elders op de website wordt hierover verslag gedaan.