Clubavond 6 januari 2020

Afmeldingen:  Gerrit Hillen,Benno Kroeze,Dennis Case, Marcel van Hameren, Sean van Hameren.

Overlijden Hans Allers
Op 20-12-2019 is ons voormalig lid Hans Allers overleden.
Onze gedachten zijn bij Hans, zijn familie en bekenden. Ter nagedachtenis hebben we een minuut stilte gehouden.

Contributie 2020
Het is weer toegestaan om contributie te betalen. De penningmeester geeft aan dat hij de contributie a 35,- voor 1 februari wil ontvangen.

Sociaal Maatschappelijk doel.
Henk Brouwer geeft een update van de rit die op zondag 17 mei 2020 gereden gaat worden. het voorlopige programma kan gelezen worden door op de link in de agenda de klikken.

Kerst 2019: Donatie van Ing Nederland fonds voor Medewerkers

Om dit fantastische initiatief te ondersteunen heeft Marie-Jose van den Hombergh een aanvraag voor een donatie door het ING Nederland fonds voor Medewerkers ingediend. Als verlaat kerstkado is een nieuwe sponsor bijdrage van 1000,- aan de organisatie van dit sociaal maatschappelijke doel aangeboden. Hartelijk dank, namens alle leden van de Oetlaotklep voor deze gulle gift.

Jaarplanning 2020
De agenda voor 2020 is toegelicht. Er zijn nog enkele avonden niet ingevuld. De leden zijn gevraagd om hier invulling aan te geven. Er zijn enige suggesties gedaan hiervoor, info volgt

Verzekeringen, aansprakelijkheid e.d
Er is enige onduidelijkheid de over aansprakelijkheid bij het meerijden van gasten. Een ieder dient hiervoor zijn eigen verzekering te raadplegen.

Bart Sanders biedt aan om bij de Fehac navraag te doen of gebruik gemaakt kan worden van de aansprakelijkheidsverzekening van de Fehac

Rondvraag
* Ton Schreurs vraagt hoe het met de bouw van de Ferrari Truck van Hans Hendrickx is gesteld. Hans geeft uitgebreid uitleg en zal binnenkort wat foto’s voor op onze site doorsturen.

* Peter de Groot vraagt of er evt. bekenden met een oldtimer mogen meerijden, zodat er meer plaatsen voor de ouderen (deelnemers) beschikbaar komen met de Rit van 17 mei a.s. komen. Antw. Henk: Heel graag, zeer welkom, geen bezwaren.

* Erik Schoenmakers ontving een mail van Arnoud op de Weegh die een presentatie wil komen geven over “verborgen schatten”/ schuurvondsten in Europa/ de Schlumpf collectie. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Het bestuur bekijkt hiervoor de mogelijkheden; info volgt nog.

*Peter de Groot vraagt of er belangstelling is om de 1e praatavond van het nieuwe jaar de partners mee te nemen; een soort van ontmoeting / nieuwjaarsreceptie.  Leden kunnen hier een heel jaar over nadenken…