MG Totally T-Type 2 Archief

John James (UK) heeft vanaf 2010 t/m augustus 2023 in totaal 79 “Totally T-Type 2” publicaties met veel technische informatie rond MG T Types digitaal uitgegeven. Maar, ook aan goed werk komt helaas een einde.

John heeft het in zijn allerlaatste publicatie zelf zo geschreven:

Welcome to the final issue of TTT 2. My first one was in August 2010 and I was so proud
of it. That’s not to say that I haven’t been proud of each and every issue that followed, but the first was
special to me.

(…)

Time now to put my final editorial to bed. One last ‘thank you’ to all advertisers, contributors, and
readers. You’ll find me at the end of this issue with my IT man, without who, this magazine would
never have seen the light of day.”

Om de schat aan technische informatie rond MG T-type sportwagens niet verloren te laten gaan heeft Bart Sanders het initiatief genomen en John gevraagd of de complete serie uitgaven “Totally T-Type 2” mag worden gepubliceerd op deze club website. En dat vond John een goed idee!

Deze pagina’s bevatten dit complete archief. Dankzij Steve, de zoon van John die altijd de IT kant rond de publicaties van zijn vader verzorgde, was het complete archief vlot in ons bezit.

Publiek domein: Net zoals de uitgever John James het altijd heeft gewild, dit archief staat uitdrukkelijk in het publieke domein. Dat wil zeggen, de geïnteresseerde liefhebber kan en mag informatie die in dit archief te vinden is, vrij gebruiken. Elke uitgave is afzonderlijk opgeslagen en kan m.b.v. een download in zijn geheel worden gekopieerd. Een bronvermelding wordt graag gezien, maar is niet verplicht.

Index: Om het zoeken te vergemakkelijken zijn er ook twee index documenten opgenomen. Het gebruik ervan wijst zichzelf. Heb je de uitgave met jouw onderwerp in de index gevonden, open dan die uitgave.

Zoeken: Alle informatie in een geopend document kan opgezocht worden. Met de toescombinatie “ctrl-F” (dus CTRL toets samen met de toets “F”) en het dan invullen van jouw gewenste informatie heb je de juiste pagina snel gevonden.