Agenda

U kunt zich afmelden via : info@oetlaotklep.nl

Beste Leden,

Binnen het bestuur is overleg geweest over het door laten gaan van de bijeenkomst op 2 November 2020. Ondanks dat we ervan overtuigd zijn dat deze op een veilige wijze doorgang kan vinden in het LSM, achten wij het niet verstandig om bijeen te komen. 
We kregen signalen dat leden geen commotie wilden veroorzaken in hun omgeving door met een groep bij elkaar te komen.  Te meer omdat alle horeca op slot is en ook het het advies wordt gegeven om groepsgroottes te beperken tot 4 personen. 
Dit heeft ertoe geleid dat het aantal aanmeldingen tegenviel. Tevens waren een aantal leden, ondanks de aanmelding toch in dubio of ze wel wilden komen. 

Het leek ons daarom goed om bijtijds het besluit te nemen dat de bijeenkomst wordt afgelast.


Blijf gezond!!!!

no event


Stem ook eens af op Gerrit’s Jukebox uurtje en vraag een verzoekplaatje aan.
Gerrit’s positieve manier om met de Covid-19 periode om te gaan heeft al tot een vaste schare van luisteraars op Facebook geleid. Lees maar eens het volgende artikel: https://magazine.puiklokaal.nl/puik-2017/verhaal-jukeboxtime/

U kunt zich afmelden via : info@oetlaotklep.nl