Brandstof

Er gaat geen clubavond voorbij of het thema brandstof komt weer naar voren. Dit is niet zo vreemd voor een club die het mobiele erfgoed in stand wil houden. De huidige veranderingen aan de samenstelling van de benzine’s is niet altijd een verbetering voor onze wagens. Het is daarom van belang dat een ieder zich realiseert dat de keuze aan de pomp impact heeft op de technische staat van je auto in de toekomst.

Henk Brauer heeft met medewerking van Bart Sanders en Doede Bakker (Fehac) een interessant technisch bulletin geschreven over het onderwerp dat op ieder club-avond besproken wordt : “Oldtimers en nieuwerwetse benzine.

Henk behandelt de evolutie die de brandstof ondergaat en plaatst enkele kanttekeningen bij het huidige beleid. Echter wat het artikel bijzonder boeiend maakt zijn zijn aanbevelingen. Er is een opsomming van keuzes die je zelf kunt maken! Ik zou daarom willen zeggen dat dit verplicht leesvoer is voor ieder lid.

(Als je op onderstaande afbeelding klikt, wordt de meest actuele versie (vs7) van het artikel als PDF bestand geopend in Uw browser)

Ook in het clubblad TRaffic van de TR club wordt driftig over dit thema geschreven. Jan Kusters wijst hierbij naar de BLOG van vanderworp.org Deze werd ook in het artikel van Henk en Bart genoemd. Het is zeker de moeite waard om deze BLOG te bekijken.

Wat bijzonder handig is, is het overzicht van bekende en onbekende benzinemerken die brandstof leveren uit de verschillende E en RON categorien. Er wordt vermeld hoe deze benzine soorten aan de pomp heten.

In deze BLOG staat ook een link naar een kaart waarop alle pompen die hoogoctaan benzine leveren wordt weergegeven: RON 100 (+)
Helaas is het voor ons een stukje rijden naar de dichts bijzijnde Nederlandse pomp. Maar gelukkig voorzien ook onze Oosterburen in onze behoefte