Clubavond maandag 2 December 2019

Afmeldingen:  Dennis Case, Marcel van Hameren, Sean van Hameren.
Introducee / gastbezoeker:  dhr. Fons van Hoof. Heeft o.a. een Citroen 2CV uit 1979

Sociaal Maatschappelijk doel.
Met medewerking van Henk Brouwer en het bestuur van de Oetlaotklep wordt op zondag 17 mei 2020 een rit georganiseerd voor Senioren en mensen met een sociaal zwakkere achtergrond; lees: “deelnemers”. Dit is tevens onze Voorjaarsrit, waarbij de partners in beginsel niet mee kunnen rijden, omdat we de plaatsen beschikbaar houden voor de deelnemers. De deelnemers worden thuis opgehaald, waarna het startpunt is gelegen in Steijl bij Ketelhuis / Stoommuseum op Paters Plak. We gaan er vanuit dat er ongeveer 25 bewoners plus 15 begeleiders meegaan, (schatting). Hiervoor hebben we ongeveer 25 tot 30 bestuurders met voertuigen nodig, uitgaande van een gemiddelde zitplaat van 1,5 deelnemer, dus excl. de bestuurder. 
Rond 11:00 uur zal de rit beginnen. Een aantal stopplaatsen is reeds in de route opgenomen, maar de bezienswaardigheden worden nog op een latere datum definitief ingevuld. Nader overleg met de betrokkenen wordt z.s.m. in gang gezet.


FEHAC Lidmaatschap
We zijn vanaf nu als vereniging officieel FEHAC lid.
Ger Basten en Jos Mulder zijn op woensdag 27 november 2019 aanwezig geweest op de ALV van de FEHAC in het BOVAG-gebouw in Bunnik. Het was een lange zitting; einde om 23:05 uur. We hebben een presentatie gegeven over onze Oldtimerclub. De documentatie van deze presentatie komt op de website te staan.  Onze Club is hiermee ook opgenomen in de Collectieve WA-verzekering van de FEHAC. De voorwaarden van deze WA-verzekering zal door Ger Basten worden bekeken en evt. worden voorgelegd aan een jurist. Dit om duidelijkheid te krijgen over de dekking en de status van deze verzekering. Stickers van de FEHAC worden uitgedeeld aan de Leden. Bart die zelf in de FEHAC zitting heeft op de afdeling Tweewielers geeft enige duidelijkheid en uitleg over de voordelen van het lidmaatschap en beantwoordde vragen van enkele leden.

WD-40 Certificaat van Deelname
Erik deelt aan alle leden een Certificaat van Deelname uit, deze hebben we verdiend door deel te nemen aan de quiz op 7 okt 2019.

Our Special Forces
De organisatoren van onze 2019 ritten, te weten Carel van Vught, Harry de Greef, Sjaak Jetten, Henk Brauer en Peter de Groot, hebben een kleine gratificatie mogen ontvangen van het bestuur namens alle leden. Hetzelfde geldt voor de gastheer, Ger Basten, van onze technische dagen en de zomerbbq. Hulde voor deze vrijwillers!

RONDVRAAG 
Benno doet een voorstel om voor 1 van onze praatavonden voor 2020 een presentatie te laten houden door een Slotenmaker c.q. auto-sloten deskundige uit Roermond.

Ton Schreurs vraagt het bestuur of de agenda vast staat. Vandaag hebben we namelijk besloten om de voorjaarsrit te vervroegen naar zondag 17 mei 2020. Het bestuur bevestigt dat de data op de website leidend zijn, maar dat er altijd een wijziging mogelijk kan zijn.

Jan Peter Ambaum en Peter Veenje zijn aanwezig geweest bij de opnamen van het RTL7 programma GP Rallye, doen daar een kort verslagje van.

Wiel Jaspers vraagt aan het bestuur of het bezoek van Pel de Haas op 2 maart 2020 ingepland kan worden. Erik komt hier zo spoedig mogelijk op terug.

Ton Schreurs had een vraag over korting bij Heutz en andere Automateriaalzaken. Heutz geeft geen korting meer. Sjraar Frings refereerde dat we wel een aanzienlijke korting krijgen bij Keulen Automaterialen.

Bart Sanders reageert dat met het FEHAC lidmaatschap korting verkregen kan worden bij enkele Automateriaalzaken, o.a. Brezan (10%)

Sjraar Frings biedt Slijp- beschermkappen aan voor een leuke prijs.

Tot Slot door Gerrit Hillen nog een kleine uiteenzetting c.q. discussie over E10 Brandstof met alle nadelige gevolgendie hieraan zitten. E10 staat voor benzine met 10% Bio-ethanol. Bart Sanders zal enkele achtergrondartikelen naar de webmaster sturen.

SLUITING VAN HET OFFICIELE GEDEELTE
Tijd om met elkaar in gesprek te gaan over allerhand zaken.
mvgr, Jos Mulder/ Erik Schoenmakers