De Schlumpf Collectie – Clubavond 17 april

Erik Schoenmakers heeft ervoor gezorgd dat op deze clubavond de vaker uitgestelde lezing over de Schlumpf Collectie kon plaatsvinden. Het verslag daarvan kun je op deze pagina lezen.

Arnoud en Ard op de Weegh zijn net klaar met hun boeiende presentatie (foto: Bart Sanders)

The Schlumpf Brothers – Kwade geniën of briljante ondernemers?

Na 2 jaar wachten hebben Ard op de Weegh en zijn zoon Arnoud eindelijk hun lezing kunnen geven over het ontstaan en het behoud van de Schlumpf collectie.

Sinds vele jaren doen zij onderzoek naar het reilen en zeilen rondom de verzameling en de rol van de gebroeders Schlumpf. Niet alleen het tot stand komen, maar ook het behoud van de verzameling is discutabel. Hans en Fritz Schlumpf waren ooit textielbaronnen in de Elzas en verdienden goudgeld aan hun handel. In deze tijd zijn ze begonnen met het verzamelen van auto’s. Zij kochten veel op en lieten deze restaureren door een beperkte groep arbeiders in hun fabrieken. Toen eind jaren zeventig een teloorgang ontstond in de Europese textielindustrie dreigden ook de Schlumpf fabrieken falliet te gaan. Vanaf dat moment ontstond de controverse.

De toen algemeen geldende opvatting was dat deze grootkapitalisten over de rug van de arbeiders zich verrijkt hadden en dat de barbertjes moesten hangen. Aldus geschiedde en de collectie werd min of meer genationaliseerd. Vanuit het hedendaags oogpunt gezien een zegen. Zonder deze roof was zij beslist uiteengevallen en was het onmogelijk geweest om deze schoonheden in het automuseum in Mulhouse te bekijken.

De andere kant van de medaille werd door Ard getoond. De broers moesten vluchten naar Zwitserland en het nog beschikbare familiekapitaal ging volledig op aan rechtszaken en privé problemen. Ondanks enkele schikkingen resteert er niets meer voor de overgebleven kleindochter. Een lot dat Ard en Arnoud zich persoonlijk aantrekken.

Het verhaal kent natuurlijk parallellen met de hedendaagse tijdgeest. Ook wij kennen de graaiers. De van de realiteit losgetrokken schoften die we het liefste met pek en veren de grens over zouden willen jagen. Een beeld dat gecreëerd wordt in de (social) media en waar de politiek en overheid een dubieuze rol spelen. En of het nu allemaal waar is of niet, het verhaal laat zien dat je alles in een historische context moet plaatsen. Zelfs de door ons geliefde en gewaardeerde onschatbare klassiekers.

Na afloop was er de mogelijkheid om een van de boeken van Ard en Arnoud te kopen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.

Erik Schoenmakers