Clubavond 4 oktober 2021

Afmeldingen: Gerrit Hillen, Geert Beurskens, Dennis Case
Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur

Opening:

Jos heet alle aanwezigen van harte welkom op deze nieuwe vergaderlocatie. Zeker nu we weer kunnen samenkomen na ruim een jaar en gedurende deze tijd ‘vergader-luw’ te zijn geweest vanwege de Covid.

Vanuit de groep wensen we Gerrit nog heel veel beterschap en een spoedig herstel!

De BBQ die op zondag 19 september heeft plaatsgevonden is erg goed ‘in de smaak’ gevallen en druk bezocht! De weergoden waren ons goed gezind! We hebben met z’n allen enorm genoten van al het lekkers. Met dank aan de organisatie en aan alle helpende handen…!

Er zijn een aantal nieuwe leden in ons midden die we nog niet allemaal fysiek hebben ontmoet. Jos verzoekt alle nieuwe leden om zich even kort voor te stellen…:

  • Frank Stroeken                Mercedes 350SL
  • Geert Martens                  Morris Minor, Morris Eight
  • Lex Janssen (Belfeld)      Traction Avant 1951
  • Joseph Repping                Triumph Spitfire MK IV
  • Lex Janssen (Venlo)        Volvo 164 (3x), Volvo 144, MGB Cabrio, Volvo Amazone, MB 609 oprijwagen en nog enkele projecten…
  • Paul van Veen                  Jaguar XJ6

Alle nieuwe leden krijgen uit handen van Erik het welbekende autoschild van ‘de Oetlaotklep’ overhandigd.

De technische dag die oorspronkelijk gepland stond op zaterdag 02 oktober is doorgeschoven naar zaterdag 16 oktober. Dit onder de voorwaarden dat er voldoende aanmeldingen zijn en dat Gerrit, vanwege zijn schouderoperatie en herstel hiervan, fysiek aanwezig kan zijn.        

Mogelijke gastsprekers voor de volgende clubavonden worden genoteerd. Een daarvan is Pel de Haas die iets wil vertellen over brandstofpompen. Afgesproken is dat Henk Brauer zelf contact zal opnemen met Pel voor een datum.

Jos doet een mededeling vanuit het bestuur dat er in principe een ledenstop wordt afgekondigd. Het aantal van 50 leden is bereikt. We zullen vanuit het bestuur hier nog op terug komen.

Rondvraag:

Ed Faasen:
Ed wil zijn auto op korte termijn laten taxeren. Wie weet een goede taxateur…? En   kunnen we wellicht collectief iets binnen de club afspreken bij meer animo…?

Erik heeft zelf goede ervaring met een taxateur die tevens FEHAC gecertificeerd is en wil wel navraag doen… Ook zal Erik een bericht uitsturen naar alle leden om het animo te peilen…

Ook Benno geeft aan een taxateur te kennen (Erik-Jan Plettenburg/ Vredestein) die mogelijk tijdens de technische dagen (2x per jaar) voor meerdere taxaties kan worden ingepland… Benno geeft aan dit na te vragen…

Gerard van Rens:
Gerard doet een verzoek om oude accu’s bij hem in te leveren. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de clubkas!  
Erik zal telefoonnummer en adres van Gerard toevoegen op de website.

Herman de Pauw:
Wil graag toegevoegd worden aan de App-groep. Dit is direct na de vergadering geregeld.

Sjaak Jetten:
Moeten we namens de club nog iets doen in de vorm van een bedankje richting de eigenaar van Quatre-Bras…? (Bestuur heeft hierover een korte uitleg gegeven…)

Henk Brauer:
Henk oppert om eens wat vaker op spontane wijze op een zondag te gaan rijden met een kleine groep geïnteresseerden naar bijvoorbeeld een bestemming in de omgeving waar een activiteit is. Wellicht een keer of 6 per jaar… Is er mogelijk animo voor? Henk levert data aan in een overzicht…

Paul van Veen:
Paul oppert een idee om binnenkort een restauratiebedrijf te willen plannen en te bezoeken met onze vereniging en vraagt of hier animo voor bestaat… Dit is een bedrijf in Nederweert die legervoertuigen restaureert… Nadere info volgt en er zal door Paul informatie ingewonnen worden op welke datum dit zou kunnen…

Erik Schoenmakers:
De laatste najaarsrit die we hebben verreden is door de Olmorfo TOP georganiseerd. Mooie locatie, fijne route en na afloop nog een gezellige lunch/picknick met soep. Met deze deelname zat er min of meer wel de verplichting aan dat wij het volgend jaar de najaarsrit zullen moeten organiseren! Afspraak=afspraak…!

Afsluiting:

Jos bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering…

..