Clubavond maandag 5 augustus

“Uitleg over het nieuwe verenigingslogo.”
 1.  Op maandag 2 september 2019, houden we de clubavond NIET bij Quatre Bras, maar gaan we op bezoek bij Hans Hendrix in Venlo. Hij geeft ons daar een rondleiding in zijn bedrijf. Alfa’s en nog veel meer….
  Ger, kun jij via de mail of de App-groep t.z.t. nog een bericht versturen.
  Alle aanwezige leden zijn hierover geinformeerd en het wordt nu op onze website geplaatst.
  Locatie praatavond voor maandag 2 sep. is: L.J. Costerstraat  42a in Venlo 
 2. Lidmaatschap FEHAC, als club aanmelden, Ger en/of Erik hebben dit dacht ik al eens ter sprake gebracht in jan/feb. dit jaar, wat is de status hiervan.  Hoe kunnen we lid worden, hoe aanmelden, kosten, etc.
  Er is in het vorige bestuur hier over gesproken. Ik was hier nog niet van op de hoogte. Ger Basten neemt hierin een taak op zich en werkt dit verder uit.  Actie:  Ger Basten
 3. Als we eenmaal lid zijn als Club van de FEHAC, dan kunnen er deskundige leden zitting nemen in de taxatiecommissie. Wij mogen dan zelf Club-taxaties doen onder de FEHAC vlag / noemer. De taxateurs moeten dan wel in het bezit zijn van een dergelijk diploma/certificaat om te mogen taxeren.|
  Peter de Groot heeft reeds aangeboden dit te willen oppakken en uitwerken, hij vertelt er op maandag 5 aug. meer over.
  Dhr. Wiel Janssen uit Stein houdt namelijk per 31 dec. 2019 op met taxaties van oldtimers. 
  Peter heeft hierover informatie gegeven deze avond en heeft reeds een examen aangevraagd, we blijven dit dan ook verder volgen.  Actie:  Peter de Groot.
 4. Aanpassen van het huishoudelijk reglement.
  Nu staat er in max. 100 leden. Ik wil dit terugbrengen naar max. 50 leden omdat we in het begin hebben aangegeven niet te groot te willen worden. Nu zitten we op 44 a 45 leden. Enkele leden hebben aangegeven niet te groot te willen zijn, ook omdat we anders niet meer terecht kunnen bij Quatre Bras als we groter worden dan 50 leden; wordt nu soms al te krap/klein. De beschikbare ruimte is onvoldoende groot voor de Club als het ledental blijft groeien.
  Tijdens de korte Bestuursvergadering vooraf aan deze avond, hebben we besloten het nog even te laten rusten en er nog geen besluit over te nemen; we houden het ledenaantal in de gaten en het heeft onze aandacht. Concrete getallen over het aantal maximale leden, ligt nog niet vast. 
 5. Henk Brauer heeft aangegeven in contact te willen treden met een stichting om ons Sociaal Doel te kunnen invullen, waarvoor aan ons een cheque ter beschikking is gesteld door de ING-Bank.  Henk wil dit onderwerp maandag 5 aug. nader toelichten en wil dit evt. ook oppakken en uitwerken, als wij dit als bestuur een geschikt doel vinden, om in aanmerking te worden genomen.
  Henk laat weten met de juiste mensen hierover te overleggen en we horen dan van hem welke datum en welke locatie voor dit sociaal doel geschikt is. Actie: Henk Brauer.
 6. Maandag 7 okt. 2019 houdt Jos Joosten van WD-40 een presentatie over de produkten van WD-40 en alle toepassingen voor oldtimers. Geen Verkoop-praatje. Henk Brauer heeft deze heer benaderd en uitgenodigd voor 7 okt. 2019. Henk geeft nog aan hoe laat waar, neem aan gewoon bij Quatre Bras. 
  Staat op de agenda gepland. Locatie:  Quatre Bras,  Actie: Henk Brauer
 7. Maandag 4 november 2019, hebben we een presentatie via en door Peter de Groot en Erik over Ledverlichting in Oldtimers. Wat daar allemaal bij komt kijken.
  Staat op de agenda gepland. Locatie:  Quatre Bras, Actie:  Peter de Groot en Erik Schoenmakers
 8. Rondvraag.  

  Henk Brauer vroeg of er vanuit onze Club nog vrijwilligers zijn om mee te helpen op zondag 25 augustus 2019 met werkzaamheden tijdens de jaarlijkse Bordeline.  O.a. het verkeer regelen e.d. Leden kunnen zich aanmelden via ons e-mail adres.

  Gerrit Hillen doet een oproep voor vrijwilligers om op zondag 1 sep. mee te helpen bij het jaarlijkse USA Classic Car Treffen in Reuver-Offenbeek.  Jos Mulder moedigt deze oproep nog even aan, door de positieve ervaringen van de afgelopen 11 jaren, waarin hij als vrijwilliger optrad, met de Club te delen.

  Er wordt nogmaals dringend een oproep gedaan zich te houden aan de Groeps-app code over het gebruik hiervan en het op juiste wijze afhandelen van een vraag c.q. oproep en hiermee op persoonlijk app verder te communiceren. Dit is erg belangrijk, omdat er misschien leden zijn die zich zullen afmelden bij de groeps-app als hieraan niet wordt voldaan.  Dus Leden: Let hier a.u.b. op!!

9.   Sluiting, informele deel en napraten.