Vroege industriële en automobielgeschiedenis in de regio

Henk Brauer presenteert
Naar aanleiding van een 4 jarige studie, een aantal publicaties en het uitkomen  van het boek “Een verrassende inkijk: Anderhalve Eeuw VDL Konings Klasse” heb ik een presentatie uitgewerkt met een aantal verhaallijnen.

Verhaallijn 1: Enkele bijzondere industriële ontwikkelingen uit de regio Roermond- Venlo

Toegelicht wordt waarom deze regio zo vroeg in de industriële ontwikkeling actief was en een voorloper positie in Nederland innam.

Verhaallijn 2: Vroege automobiel en motorfiets ontwikkelingen in de regio, Zuid Oost Nederland

Tot nu toe werd steeds aangenomen, dat de eerste auto in Nederland in Arnhem reed op 18 mei 1896. Daar is op de Rijnkade in die stad zelfs een monument opgericht om dit feit te herdenken.
Echter: Uit onderzoek is aan het licht gekomen dat: drie jaar eerder, op 3 april 1893, allereerste auto in Nederland in Venlo reed.                     

Ook Canoy-Russel  in Venlo was al heel vroeg actief met de eerst seriematig geproduceerde motorfietsen Over deze bijzondere ontwikkelingen, voorvallen, en de start van een de automobiliteit in Nederland ( waar het epicentrum van ontwikkeling met name in zuidoost Nederland was/is), met enorme impact op onze samenleving, is nu meer bekend. 

Verhaallijn 3:   Een verrassende inkijk: “Anderhalve Eeuw VDL Konings Klasse”

In meer dan 150 jaar hebben 5 generaties Konings, vele medewerkers, vakmensen hun kennis en kunde voor hun klanten aangewend om goede en betrouwbare producten te maken. Enkele voorbeelden van deze rijke historie zijn landbouwmachines, stoommachinesaandrijvingen, kermisattracties, auto’s, vrachtwagens, machines voor de keramische-  productiestraten voor o.a. automobielen en bussen, en medische apparaten/units.

In dit onderzoek c.q. deze presentatie wordt specifiek  “de eerste complete goede Nederlandse auto’s” die bij Konings in Swalmen ontwikkeld en geproduceerd werd” toegelicht

Die verhaallijnen worden door elkaar  met ontwikkelingen, producten, mensen en bijzondere voorvallen toegelicht 

Evenals beelden van de Memorial/jubileumevent 130 jaar  en 125 jaar  eerste Auto in en van Nederland

Data van de tot nu toe geplande presentaties bij :

1) Heemkundige Kring Tegelen

28 mei   21.00 uur (na ontdek je opa en oma) Vriendenkring, Arnoldus Janssen straat 64 Steyl

2) Bij Heemkunde Vereniging Maas en Swalmdal

– 5 juni  20.00 uur souterrain van het kantoorpand van de Innofabriek , Dr. Poelsstraat 6 te Reuver

Voor niet leden wordt een klein entree bedrag gevraagd.

Met vriendelijke groet
Henk Brauer