Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is bij het bestuur op te vragen.