Nuttige links

U kunt nog steeds onze clubkas spekken door Uw oude accu’s bij Gerard van Rens in te leveren.

Via Keulen Automaterialen verkrijgen we als lid van ‘de Oetlaotklep’ een extra korting op onderdelen en gereedschappen!

Leden met eigen websites

Onze leden Henk Brauer en Herman Reynders hebben aan de organisatie van Borderline 2019 meegewerkt. Volg de links voor een sfeerimpressie .
Facebook en/of Borderline 2019

De prachtige website van onze huis-fotograaf: http://fotojpa.com/

Ons lid Gerrit Hillen organiseert ieder jaar het Internationale Classic USA Car Treffen in Reuver. Check zijn website voor informatie.

Henk Brauer heeft zijn eigen Vlog

Externe Links

Op de Fehac site staat een overzicht van beeidigde taxateurs. Deze vind je ook in noord- en midden limburg:  https://www.fehac.nl/taxateurslijst/