Fehac Lidmaatschap

Op 27 november 2019 is de vereniging officieel FEHAC lid geworden.

De vereniging onderkent het belang van de FEHAC als de gesprekspartner van mobel erfgoed met de overheid. Zeker in deze roerige tijden waarin het verantwoord omgaan met het millieu een hoofdthema is geworden, is het van belang dat onze hobby niet in een kwaad daglicht wordt gesteld door foutieve berichtgeving.

Per lid dragen wij € 2,50 per jaar aan contributie af aan de FEHAC. Op de website van de FEHAC kunt u zien welke activiteiten daarvan verricht worden.

De FEHAC is een waardevolle kennisbank over regelgeving van alle historische voertuigen: auto’s, motoren, scooters, bromfietsen, vrachtwagens en bussen. Maar ook voor caravans, landbouwtrekkers en stoomwalsen.

Onze Club is opgenomen in de Collectieve WA-verzekering van de FEHAC.

Op de ALV van de FEHAC hebben de secretaris en de voorzitter onze vereniging gepresenteerd: