Clubavond 05 oktober 2020

Ad Mathijs trapt de avond af met een presentatie over de restauratie van zijn onlangs aangeschafte Ford Escort Cabrio. Dit prachtige karretje heeft nog geen ton op de teller staan en is een jaar of 10 geleden weggezet. Met recht een ware ‘barn-find’.

Op het mooie mega-grote scherm van het Schutterijmuseum nam hij ons door zijn project mee. Vanaf het aankoopmoment tot de actuele stand van zake..

Ons lichtend voorbeeld: Ad Mathijs

Het doel van Ad is om met goedkope eenvoudige middelen de wagen zo snel mogelijk rijklaar te krijgen. Dit betekent dat bedrijven zoals de Action, Wibra en Autodoc veelvuldig bezocht worden. Het leverde een leuk inzicht op in demontage-, reparatie- en poets tips.
Met het elan van Mike Brewer en de vaardigheden van Edd China loodste hij ons door zijn eigen wheeler-dealer project heen. En net als op de televisie had ook Ad enkele tegenvallers. Een voorbeeld was de mechanische ABS.

Uiteraard werden er door de aanwezige leden de nodige vragen gesteld alsmede enkele technische adviezen uitgewisseld om het laatste traject van het project goed te laten doorloopen.

Ad bedankt voor de leuke lezing en veel succes met het starten van de motor..

Daarna nam de voorzitter het woord voor de reguliere vergadering. Hieronder vind U de samenvatting van hetgeen ter sprake kwam.

  • Bart Sanders en Walter Langen zijn op zoek naar sleutel- / stallingsruimte en vragen of er bij meer leden behoefte is aan een dergelijke ruimte, zodat men een gemeenschappelijke ruimte kan huren met bv 8 tot 12 personen, om zodoende de kosten laag te houden. Walter zal een oproep plaatsen via de Vraag en Aanbod rubriek. Men kan zich dan bij hem aanmelden zodat de interesse gepeild kan worden.
  • Na aanleiding van de oproep voor een nieuwe filmster in de Vraag en Aanbod rubriek , melde Benno Kroese dat hij de contactpersoon  Jan Wijnakker van Carcasting.tv. Benno kent en dat hij wil vragen of hij een keer een presentatie wil houden, dan wel dat we een keer een bezoek aan zijn bedrijf zouden kunnen brengen.    Wordt vervolgd.
  • Gerrit benadrukt nog eens voor de zoveelste keer dat het gebruik van de juiste remvloeistof voor onze oldtimers van wezenlijk belang is; meestal is dat voor oude voertuigen DOT-3 en GEEN DOT-4. Twijfel je, kijk dan op een oldtimer-site of vraag de merkendealer of een remvloeistof-deskundige. Dit voorkomt schade aan je remorganen.   

Rond 21:45 uur was de sluiting van e bijeenkomst en werd men vriendelijk  verzocht huiswaards te keren. Dit i.v.m. de vernieuwde aangescherpte maatregelen. 

                                                E I N D E     V E R S L A G