Clubavond 01-07-2019

Benno Beunt Bij met Blauwe relatie Boosters

Afmeldingen: Bestuur: Ger Basten
Leden: Harry de Greef, Sean van Hameren, Marcel van Hameren, Jo Muller en Wiel Jaspers

We zaten dit keer in de glazen aanbouw; de normale zaal was bezet.

Gast introduce: Dhr. Geoffrey Verbeeten. Hij heeft o.a. een Porsche 356 van 1962 en een Porsche 911 SC van 1981

Steijlpromotion op Patersplak op zondag 2 juni 2019, is weer door veel van onze leden bezocht.
Mooi weer, mooie rit, veel deelnemers en bezoekers, dus altijd een groot succes.

Voorbereidingen voor onze Zomerrit en BBQ zijn in volle gang.
Medeorganisator Henk Brauer gaf info over inhoud, vertrekplaats en tijdstip. Oude Vliegtuighangaar Vliegveld
op de Venlose Hei. Verzamelen vanaf 10:00 uur. Kleine eigen bijdrage voor de koffie met vlaai.

Helaas hebben we moeten vaststellen dat niet alle leden tijdig op “Afspreken.nl” hebben gereageerd en dus hun
keuze nog niet hebben ingevuld. Dit moest uiterlijk op 01 juli 2019. Helaas hebben 9 leden dit nog niet gedaan.
Ik heb ze deze avond aangesproken hierover en enkele hebben zich alsnog aangemeld. Op “Afspreken.nl” heb ik
vermeld dat op dond. 04 juli echt de laatste dag is om zich voor de BBQ aan te melden.

We rekenen uiteraard op de aanwezigheid van de leden die zich hebben opgegeven voor het opbouwen op zaterdag
13 juli en voor het afbreken en opruimen op maandag 15 juli.

Erik heeft een nieuwe site van onze Club laten lanceren. We hebben daar een andere partner voor gevonden, Erik
heeft hiermee de contacten gelegd. De Site is tijdens onze vergadering ook actief geweest. Erik geeft aan om de
Nieuwe site ten volle te willen gebruiken, met evt. een “Bestuurs-icon” c.q. “button”. Ook wil hij proberen om
hiermee in de toekomst ook de leden veel gebruik van te laten maken. Zodat we misschien “Afspreken.nl”
niet meer hoeven te gebruiken, maar dat alle afspraken van ritten, excursies, presentaties e.d. via onze
eigen Oetlaotklep site zal gaan lopen. Lijk me top.

Een aantal leden heeft een opmerking in de rondvraag geplaatst over het gebruik van de Whats-app groep van onze Club.
M.i. werkt dat naar behoren. Er worden over en weer, gereedschappen, materialen en kennis uitgewisseld. Heel fijn allemaal,
maar we hebben afgesproken, dat als 2 partijen zich gevonden hebben om een probleem o.i.d. op te lossen, dat dan verder
op persoonlijke whats-app verder te bespreken. Een aantal leden stoort zich nml. aan de over en weer correspondentie van
de gevonden personen in deze en overwoog daardoor uit de Whats-app te stappen; dit zou jammer zijn lijkt mij.
Ik heb hierop als volgt gereageerd: We zijn volwassen mensen en ik ga er dan ook van uit dat een ieder op gepaste, verantwoorde en volwassen wijze met onze groeps-app weet om te gaan.

We zullen binnenkort een sociaal doel moeten vinden om de door de ING beschikbaar gestelde bedragte kunnen besteden.
Een lid vroeg het bestuur of daar al een bestemming voor was gevonden. Erik antwoordde hierop dat dit de aandacht heeft
en we hier ook daadwerkelijk een bestemming voor zullen vinden; 2019 is nog niet voorbij.

Na het formele gedeelte is er nog lang nagepraat door de aanwezigen.

E I N D E V E R S L A G