2019

Ook in 2019 zijn onze leden actief met hun hobby bezig geweest.
Soms individueel, maar vaak ook in clubverband.

  • Aanmelding bij de Fehac

De rubriek geeft een overzicht van onze activiteiten in 2019.