Clubavond maandag 14 februari 2022

Welkom (door Jos):

Welkom weer aan alle leden na een lange periode van Lockdown!
Speciaal welkom aan Remco Leblanc van TSL voor de presentatie.
Verzoek aan de leden om de agenda te raadplegen op de website en deze eens vaker te bezoeken.


Rondvraag:
<Jan K.>: Beleid rondom coronaregels (zaal)

<Benno K.>: De Cars & Coffee/ Organisatie is bijna rond en in kannen en kruiken. Info volgt!

<Herman R.>: Waar is de najaarsrit op de agenda?
Najaarsrit valt samen met de MG vrienden.

<Sjaak J.>: De Jubileumrit is verplaatst naar 12 juni ivm Venloop.

<Jozef R.>: Is er een speciale garage voor klassiekers? Er worden heen en weer enkele bedrijven aangekaart en Gerrit licht toe dat het belangrijk is voor de Apk-keuring dat voor oldtimers vaak andere maatstaven gelden. Kies bewust voor een garage die deze kennis in huis heeft.

Vervolg van de avond:

Het woord is nu aan Remco voor zijn presentatie over het product TSL… Tussendoor worden er veel vragen gesteld…
Tips …

 • Heb je een olieplek op je oprit dan werkt Head & Shoulders als een tierelier!
 • Ontvetten van gemorste olie met TSL… gebruik gewone remmenreiniger.
 • Volgens Gerrit is er ook spul om de keerringen weer week te maken…
 • Gerrit gebruikt TSL al 25 jaar en zegt dat de motor veel rustiger loopt…!
 • Niet alleen oldtimers maar zeker ook TSL gebruiken in je dagelijkse moderne auto (Gerrit) >Remco gaat de test uitvoeren met ‘zijn apparaat’…
 • We krijgen trouwens vanavond 10% korting op de productprijzen uit de folder! Dus…

We zien dat het 21:30h nadert en dat het einde bijna in zicht is van deze clubavond… de verkopen gaan volgens mij goed zo te zien. Er is veel belangstelling voor het product !​Remco wordt hartelijk bedankt voor zijn komst en zijn passievolle presentatie en ontvangt namens de vereniging een lekkere fles rode wijn… ook smeermiddel zeg maar…! Omstreeks 22:00h loopt de zaal leeg en iedereen keert weer richting huis… Het was een korte maar krachtige, interessante en leerzame clubavond! ‘Waarvan akte…’ Ger.

Clubavond 4 oktober 2021

Afmeldingen: Gerrit Hillen, Geert Beurskens, Dennis Case
Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur

Opening:

Jos heet alle aanwezigen van harte welkom op deze nieuwe vergaderlocatie. Zeker nu we weer kunnen samenkomen na ruim een jaar en gedurende deze tijd ‘vergader-luw’ te zijn geweest vanwege de Covid.

Vanuit de groep wensen we Gerrit nog heel veel beterschap en een spoedig herstel!

De BBQ die op zondag 19 september heeft plaatsgevonden is erg goed ‘in de smaak’ gevallen en druk bezocht! De weergoden waren ons goed gezind! We hebben met z’n allen enorm genoten van al het lekkers. Met dank aan de organisatie en aan alle helpende handen…!

Er zijn een aantal nieuwe leden in ons midden die we nog niet allemaal fysiek hebben ontmoet. Jos verzoekt alle nieuwe leden om zich even kort voor te stellen…:

 • Frank Stroeken                Mercedes 350SL
 • Geert Martens                  Morris Minor, Morris Eight
 • Lex Janssen (Belfeld)      Traction Avant 1951
 • Joseph Repping                Triumph Spitfire MK IV
 • Lex Janssen (Venlo)        Volvo 164 (3x), Volvo 144, MGB Cabrio, Volvo Amazone, MB 609 oprijwagen en nog enkele projecten…
 • Paul van Veen                  Jaguar XJ6

Alle nieuwe leden krijgen uit handen van Erik het welbekende autoschild van ‘de Oetlaotklep’ overhandigd.

De technische dag die oorspronkelijk gepland stond op zaterdag 02 oktober is doorgeschoven naar zaterdag 16 oktober. Dit onder de voorwaarden dat er voldoende aanmeldingen zijn en dat Gerrit, vanwege zijn schouderoperatie en herstel hiervan, fysiek aanwezig kan zijn.        

Mogelijke gastsprekers voor de volgende clubavonden worden genoteerd. Een daarvan is Pel de Haas die iets wil vertellen over brandstofpompen. Afgesproken is dat Henk Brauer zelf contact zal opnemen met Pel voor een datum.

Jos doet een mededeling vanuit het bestuur dat er in principe een ledenstop wordt afgekondigd. Het aantal van 50 leden is bereikt. We zullen vanuit het bestuur hier nog op terug komen.

Rondvraag:

Ed Faasen:
Ed wil zijn auto op korte termijn laten taxeren. Wie weet een goede taxateur…? En   kunnen we wellicht collectief iets binnen de club afspreken bij meer animo…?

Erik heeft zelf goede ervaring met een taxateur die tevens FEHAC gecertificeerd is en wil wel navraag doen… Ook zal Erik een bericht uitsturen naar alle leden om het animo te peilen…

Ook Benno geeft aan een taxateur te kennen (Erik-Jan Plettenburg/ Vredestein) die mogelijk tijdens de technische dagen (2x per jaar) voor meerdere taxaties kan worden ingepland… Benno geeft aan dit na te vragen…

Gerard van Rens:
Gerard doet een verzoek om oude accu’s bij hem in te leveren. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de clubkas!  
Erik zal telefoonnummer en adres van Gerard toevoegen op de website.

Herman de Pauw:
Wil graag toegevoegd worden aan de App-groep. Dit is direct na de vergadering geregeld.

Sjaak Jetten:
Moeten we namens de club nog iets doen in de vorm van een bedankje richting de eigenaar van Quatre-Bras…? (Bestuur heeft hierover een korte uitleg gegeven…)

Henk Brauer:
Henk oppert om eens wat vaker op spontane wijze op een zondag te gaan rijden met een kleine groep geïnteresseerden naar bijvoorbeeld een bestemming in de omgeving waar een activiteit is. Wellicht een keer of 6 per jaar… Is er mogelijk animo voor? Henk levert data aan in een overzicht…

Paul van Veen:
Paul oppert een idee om binnenkort een restauratiebedrijf te willen plannen en te bezoeken met onze vereniging en vraagt of hier animo voor bestaat… Dit is een bedrijf in Nederweert die legervoertuigen restaureert… Nadere info volgt en er zal door Paul informatie ingewonnen worden op welke datum dit zou kunnen…

Erik Schoenmakers:
De laatste najaarsrit die we hebben verreden is door de Olmorfo TOP georganiseerd. Mooie locatie, fijne route en na afloop nog een gezellige lunch/picknick met soep. Met deze deelname zat er min of meer wel de verplichting aan dat wij het volgend jaar de najaarsrit zullen moeten organiseren! Afspraak=afspraak…!

Afsluiting:

Jos bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering…

..

Clubavond 6 juli 2020

Afmeldingen: Gerrit Hillen, Dennis Case, Ton Schreurs, Peter de Groot, Ad Mathijs, Ambrous Kersten, Jo Muller.

1st Open Air Meeting

Na 3 maanden te hebben “stilgelegen” zijn we met ruim 30 Leden te gast op het Buitenverblijf van Hans Hendericks in Venlo, waarvoor nogmaals onze dank!
Het was een 1e opzet om elkaar weer in het echt te ontmoeten; dit kon in de buitenlucht met de gepaste afstand.


*Het Bestuur zal op korte termijn een bestuursvergadering houden om te bespreken hoe, wanneer en in welke vorm we de opgeschoven activiteiten weer kunnen hervatten.
*Leden gaven aan dat wellicht een rit met picknick tot de mogelijkheden kan behoren; andere clubs zijn daar ons reedsin voorgegaan. 
*Ook zou het wellicht kunnen om de technische dag weer op te pakken, immers komen leden door de dag verspreid aan en kan een ieder de gepaste afstand wel handhaven, zoals ook op maandag 6 juli jl.
*Ger zal binnenkort contact opnemen met Walter de Moor over een eventuele andere ruimte in Tegelen. Overigens, door de leden wordt de locatie bij Hans zeer gewaardeerd en dit sou m.i. ook nog wel op maandag 03 augustus kunnen. We komen hier nog op terug.
*Zondag 02 augustus is er een oldtimertreffen nabij Cafe “De Elze” in Hout-Blerick, dit ter info voor evt. geïnteresseerden.
*Henk Brauer zou graag een presentatie willen houden over zijn belevenissen aangaande oldtimers tijdens de Coronatijd, op een van onze praatavonden in de wintermaanden.
*Rondvraag:  enkele leden stelde vragen over de voort te zetten activiteiten; we hebben hierover al over gesproken inde vergadering en dit wordt op korte termijn bekeken, zie voorgaande punten.Benno Kroese en Geert Beurskens gaven aan dat er op verschillende locaties Taxatiemogelijkheden zijn. Zij geven dezeinfo door aan Erik en dan zal op onze website de nodige informatie hierover worden gepubliceerd.
Rond 09:15 uur was de sluiting van de vergadering en aanvang informeel samenzijn onder het mooie avondrood.
E I N D E   V E R S L A G 


Clubavond 3 februari 2020

Afmeldingen: Marcel en Jean van Hameren, Carlo Clabbers, Denis Case, Ed Faasen

Introducee
Dhr. Hans van der Valk heeft 2 jaar geleden al een keer een clubavond bijgewoond. Echter door drukte is het niet gelukt om eerder nogmaals te komen. Hij vertelt dat hij in het bezit is van een Peugeot 404.

Sociaal Maatschappelijk doel
Henk is druk doende met de verdere detail invulling van de voorjaarsrit “Senioren op toer.”

Gerrit Hillen geeft aan dat het team van “Man Bijt Hond” waarschijnlijk aanwezig zal zijn voor een interview.
Mocht men om privacy redenen hier niet aan mee wil werken c.q. niet in beeld wil komen, dan dient men zelf passende maatregelen te treffen.

Contributie 2020
Er zijn enkele leden die de contributie niet voor 1 februari hebben overgemaakt. Zij krijgen de kans dit op korte termijn alsnog te doen.
Indien de contributie niet is overgemaakt voor de ALV wordt U geroyeerd.

Rondvraag
Geen vragen

Presentatie over oxidatie/roest
Gastspreker Dhr. Wolter de Lepper houdt een lezing over soorten metaal en verschillende vormen van roest op de verschillende metalen. Wat er evt. tegen te doen is. Veel chemische termen komen in deze presentatie aan bod.

Na deze presentatie kwam er nog een golf aan vragen en opmerkingen uit de zaal waarmee veel discussie op gang kwam.
Het was een zeer boeiende presentatie, waarvoor we Wolter hartelijk bedanken. Elders op de website wordt hierover verslag gedaan.

Clubavond 6 januari 2020

Afmeldingen:  Gerrit Hillen,Benno Kroeze,Dennis Case, Marcel van Hameren, Sean van Hameren.

Overlijden Hans Allers
Op 20-12-2019 is ons voormalig lid Hans Allers overleden.
Onze gedachten zijn bij Hans, zijn familie en bekenden. Ter nagedachtenis hebben we een minuut stilte gehouden.

Contributie 2020
Het is weer toegestaan om contributie te betalen. De penningmeester geeft aan dat hij de contributie a 35,- voor 1 februari wil ontvangen.

Sociaal Maatschappelijk doel.
Henk Brouwer geeft een update van de rit die op zondag 17 mei 2020 gereden gaat worden. het voorlopige programma kan gelezen worden door op de link in de agenda de klikken.

Kerst 2019: Donatie van Ing Nederland fonds voor Medewerkers

Om dit fantastische initiatief te ondersteunen heeft Marie-Jose van den Hombergh een aanvraag voor een donatie door het ING Nederland fonds voor Medewerkers ingediend. Als verlaat kerstkado is een nieuwe sponsor bijdrage van 1000,- aan de organisatie van dit sociaal maatschappelijke doel aangeboden. Hartelijk dank, namens alle leden van de Oetlaotklep voor deze gulle gift.

Jaarplanning 2020
De agenda voor 2020 is toegelicht. Er zijn nog enkele avonden niet ingevuld. De leden zijn gevraagd om hier invulling aan te geven. Er zijn enige suggesties gedaan hiervoor, info volgt

Verzekeringen, aansprakelijkheid e.d
Er is enige onduidelijkheid de over aansprakelijkheid bij het meerijden van gasten. Een ieder dient hiervoor zijn eigen verzekering te raadplegen.

Bart Sanders biedt aan om bij de Fehac navraag te doen of gebruik gemaakt kan worden van de aansprakelijkheidsverzekening van de Fehac

Rondvraag
* Ton Schreurs vraagt hoe het met de bouw van de Ferrari Truck van Hans Hendrickx is gesteld. Hans geeft uitgebreid uitleg en zal binnenkort wat foto’s voor op onze site doorsturen.

* Peter de Groot vraagt of er evt. bekenden met een oldtimer mogen meerijden, zodat er meer plaatsen voor de ouderen (deelnemers) beschikbaar komen met de Rit van 17 mei a.s. komen. Antw. Henk: Heel graag, zeer welkom, geen bezwaren.

* Erik Schoenmakers ontving een mail van Arnoud op de Weegh die een presentatie wil komen geven over “verborgen schatten”/ schuurvondsten in Europa/ de Schlumpf collectie. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Het bestuur bekijkt hiervoor de mogelijkheden; info volgt nog.

*Peter de Groot vraagt of er belangstelling is om de 1e praatavond van het nieuwe jaar de partners mee te nemen; een soort van ontmoeting / nieuwjaarsreceptie.  Leden kunnen hier een heel jaar over nadenken…

Clubavond maandag 2 December 2019

Afmeldingen:  Dennis Case, Marcel van Hameren, Sean van Hameren.
Introducee / gastbezoeker:  dhr. Fons van Hoof. Heeft o.a. een Citroen 2CV uit 1979

Sociaal Maatschappelijk doel.
Met medewerking van Henk Brouwer en het bestuur van de Oetlaotklep wordt op zondag 17 mei 2020 een rit georganiseerd voor Senioren en mensen met een sociaal zwakkere achtergrond; lees: “deelnemers”. Dit is tevens onze Voorjaarsrit, waarbij de partners in beginsel niet mee kunnen rijden, omdat we de plaatsen beschikbaar houden voor de deelnemers. De deelnemers worden thuis opgehaald, waarna het startpunt is gelegen in Steijl bij Ketelhuis / Stoommuseum op Paters Plak. We gaan er vanuit dat er ongeveer 25 bewoners plus 15 begeleiders meegaan, (schatting). Hiervoor hebben we ongeveer 25 tot 30 bestuurders met voertuigen nodig, uitgaande van een gemiddelde zitplaat van 1,5 deelnemer, dus excl. de bestuurder. 
Rond 11:00 uur zal de rit beginnen. Een aantal stopplaatsen is reeds in de route opgenomen, maar de bezienswaardigheden worden nog op een latere datum definitief ingevuld. Nader overleg met de betrokkenen wordt z.s.m. in gang gezet.


FEHAC Lidmaatschap
We zijn vanaf nu als vereniging officieel FEHAC lid.
Ger Basten en Jos Mulder zijn op woensdag 27 november 2019 aanwezig geweest op de ALV van de FEHAC in het BOVAG-gebouw in Bunnik. Het was een lange zitting; einde om 23:05 uur. We hebben een presentatie gegeven over onze Oldtimerclub. De documentatie van deze presentatie komt op de website te staan.  Onze Club is hiermee ook opgenomen in de Collectieve WA-verzekering van de FEHAC. De voorwaarden van deze WA-verzekering zal door Ger Basten worden bekeken en evt. worden voorgelegd aan een jurist. Dit om duidelijkheid te krijgen over de dekking en de status van deze verzekering. Stickers van de FEHAC worden uitgedeeld aan de Leden. Bart die zelf in de FEHAC zitting heeft op de afdeling Tweewielers geeft enige duidelijkheid en uitleg over de voordelen van het lidmaatschap en beantwoordde vragen van enkele leden.

WD-40 Certificaat van Deelname
Erik deelt aan alle leden een Certificaat van Deelname uit, deze hebben we verdiend door deel te nemen aan de quiz op 7 okt 2019.

Our Special Forces
De organisatoren van onze 2019 ritten, te weten Carel van Vught, Harry de Greef, Sjaak Jetten, Henk Brauer en Peter de Groot, hebben een kleine gratificatie mogen ontvangen van het bestuur namens alle leden. Hetzelfde geldt voor de gastheer, Ger Basten, van onze technische dagen en de zomerbbq. Hulde voor deze vrijwillers!

RONDVRAAG 
Benno doet een voorstel om voor 1 van onze praatavonden voor 2020 een presentatie te laten houden door een Slotenmaker c.q. auto-sloten deskundige uit Roermond.

Ton Schreurs vraagt het bestuur of de agenda vast staat. Vandaag hebben we namelijk besloten om de voorjaarsrit te vervroegen naar zondag 17 mei 2020. Het bestuur bevestigt dat de data op de website leidend zijn, maar dat er altijd een wijziging mogelijk kan zijn.

Jan Peter Ambaum en Peter Veenje zijn aanwezig geweest bij de opnamen van het RTL7 programma GP Rallye, doen daar een kort verslagje van.

Wiel Jaspers vraagt aan het bestuur of het bezoek van Pel de Haas op 2 maart 2020 ingepland kan worden. Erik komt hier zo spoedig mogelijk op terug.

Ton Schreurs had een vraag over korting bij Heutz en andere Automateriaalzaken. Heutz geeft geen korting meer. Sjraar Frings refereerde dat we wel een aanzienlijke korting krijgen bij Keulen Automaterialen.

Bart Sanders reageert dat met het FEHAC lidmaatschap korting verkregen kan worden bij enkele Automateriaalzaken, o.a. Brezan (10%)

Sjraar Frings biedt Slijp- beschermkappen aan voor een leuke prijs.

Tot Slot door Gerrit Hillen nog een kleine uiteenzetting c.q. discussie over E10 Brandstof met alle nadelige gevolgendie hieraan zitten. E10 staat voor benzine met 10% Bio-ethanol. Bart Sanders zal enkele achtergrondartikelen naar de webmaster sturen.

SLUITING VAN HET OFFICIELE GEDEELTE
Tijd om met elkaar in gesprek te gaan over allerhand zaken.
mvgr, Jos Mulder/ Erik Schoenmakers

Clubavond maandag 4 November 2019

Afmeldingen: Hans Hendericks, Jos Mulder, Sjaak Jetten

Met op de voorgrond: “De treintjes van Benno.”
 1. De presentatie over LED licht is uitgesteld tot 2020. Peter en Erik hebben de voorbereidende aktiviteiten nog niet kunnen afronden.
 2. Alle leden gaan akkoord dat de namen van de deelnemers aan de productdemonstratie van WD-40 aan Jos Joosten worden doorgegeven. De namen zullen alleen gebruikt worden om een deelname certificaat te maken.
 3. De Whatsapp groep blijft discussies oproepen over wat nu wel en niet mag/kan. Het verzoek is om verstandig met dit medium om te gaan. Dit geldt voor zenders en ontvangers.
  Nota bene, dat betekent dat je de groep ook kunt dempen of dat je je kunt uitschrijven.
  Er is een verzoek om de groep te melden of en hoe problemen zijn opgelost.
  Daarop gaf Benno aan dat de kortsluiting in de Austin 7 zeer waarschijnlijk verholpen is door Erik. En dat hij blij was dat de leden zich voor elkaar inzetten.
 4. De Kamer van Koophandel inschrijving is geactualiseerd. Dit betekent dat het huidige bestuur geregistreerd staat en dat de nodigde aanvragen/wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.
 5. De aanvraag voor registratie van onze vereniging bij de FEHAC is de deur uit gegaan.
 6. Er zijn vanavond 2 introduce’s welke opteren voor een lidmaatschap in 2020.
  Clint Hendericks. Dit is de zoon van Hans. Sinds kort heeft hij een eigen Golf MK2 1.3 uit 1985. Deze auto heeft een 4-schakelbak. In het dagelijkse leven werkt Clint bij DAF en cabrio-events.nl
  Bart Sanders. Hij is met Henk Brauer meegekomen. Bart heeft naast een Volvo GLT uit 1984 zojuist een MG TC uit 1949 gekocht. Bart importeert en verkoopt oude motorfietsen met zijspan en is vrijwilliger voor de 2-wieler afdeling van de FEHAC. Hij heeft enkele jaren geleden een presentatie over de Fehac gegeven voor onze vereniging.
 7. Daaropvolgend ontspon een gesprek over de FEHAC en zaken waar zij zich sterk voor maken. Een van de punten betrof het ondersteunen van mensen die tgv een opschoonaktie bij de RDW hun kentekenbewijs verloren hebben: Een aantal jaren geleden heeft de RDW een schrijven de deur uit gedaan dat het register opgeschoond zou worden tenzij de rechtmatige eigenaar van een geschorst product zou reageren op het schrijven. Het blijkt dat dit vooral eigenaren van oude motoren opspeelt.
 8. E10… Er komen iedere vergadering weer nieuw probleem voorbeelden aan bod. Ga met je oudere auto asjeblief in Duitsland super 95 tanken! Tav de opstalling in de winter wordt geadviseerd om max 3% ATF aan je benzine toe te voegen voor je laatste ritje.
 9. Rondvraag
 • Benno heeft een grote doos met spoortreintjes in de aanbieding. Het gangbaar maken zou een kleine uitdaging moeten zijn. Het is niet de bedoeling deze direct op marktplaats te zetten. Geert Beurskens heeft zich ontfermd over deze gift. Na de vergadering meld Jan Kusters, via de Whatsapp groep, dat er wellicht geinteresserden zouden kunnen zijn bij de Modelspoorclub Midden-Limburg. Zij zitten in Roermond en hebben een leuke web-site www.msm-modelspoor.nl
 • Wiel Jaspers gaat een voordracht van Pel de Haas over het upgraden van SU benzine pompen regelen.
 • Harry de Greef gaat een voordracht over corrosie regelen door de spreker van de autolakken presentatie.
 • Ton Schreurs heeft samen met Henk Brauer een algemene aktiviteitenlijst voor 2020 gemaakt. Deze wordt naar de webmaster gestuurd.
 • Goedgeefse Benno stelt vandaag ook nog 3 autoboeken ter beschikking.
 • Henk Brauer vond dat hij niet achter kon blijven en stelt daarom ook nog een aantal Franse blaadjes ter beschikking.

10. En verder….
Nav de discussie die plaatsvond over brandstoffen heeft Bart Sanders een nieuwsbrief van de FEHAC gedeeld:
http:// https://fehac.email-provider.nl/web/0bw72c9sfd/4rk6si9g4q/rpcdcvjxy3/z6yo2zjmfr

Clubavond maandag 7 oktober 2019

– Opening vergadering om 20:07 uur.

– Afmeldingen:  Jan Kusters, Jean van Hameren.

– Op 15 sep. 2019 zijn we met onze Club na de najaarsrit winnaar geworden in een vragenronde voor de Slimste Club. Met dank aan het panel Dennis Case en Ambrous van Kesteren.

-Op zaterdag 5 oktober hadden we weer onze Technische Dag. Deze is druk bezocht en veel problemen zijn, het zij opgelost, dan wel is er advies gegeven over de te nemen stappen.
Gerrit geeft nog een aanvulling en toelichting op de voertuigen die deze dag zijn aangeboden voor reparatie. Gerrit geeft nog even aan dat het niet de bedoeling is om groot onderhoud uit te laten voeren, daar is de technische dag niet voor bedoeld. 

RONDVRAAG:
-Ton Schreurs heeft nog een vraag over E10, Gerrit geeft hierover uitgebreide adviezen en verwijst zo nodig naar de dealer of naar een betrouwbare site van bv. ANWB, BOVAG, KNAC etc.
-Geert Beurskens vraagt of er interesse is om een Man uit Breda te laten komen om over een zeer grote verzameling Matchbox  model-auto’s te komen praten. Met handopsteking is hiervoor door de meerderheid positief op gereageerd.
-Peter de Groot had nog een oplossing voor een bepaalde kit te gebruiken bij het afdichten van een onderdeel voor de auto van Hans Hendriks.

AFSLUITING:  Van het officiele gedeelte van de vergadering en we geven het woord aan onze Gastspreker Jos Joosten uit Venlo.  Hij geeft een presentatie over het product WD-40.

Clubavond maandag 2 september

Clubavond bij https://cabriorentevents.nl/
 1. Afmeldingen:
  Bestuur: Gerrit Hillen
  Leden: Peter de Groot, Roy Steeghs, Denis Case, Wiel Jaspers, Hanno Lamers, Henk Brauer
 2. Zondag 1 sep. was er in Reuver voor de 14e keer USA Classis Car Treffen door organisator: Gerrit Hillen.
  Door enkele leden van onze Club is het evenement bezocht. Enkele leden van onze club hebben hulp geboden als vrijwilliger op deze dag.
  Volgend jaar zal het in deze opzet door Gerrit voor de laatste keer worden georganiseerd.
 3. Zondag 15 sep. De Najaarsrit i.s.m. MG Club, locatie “De Plaats” in Maasbree. Aanmelding dient voor 11 september te geschieden. Aanvulling op Afspreken.nl volgt nog i.v.m. toevoegen wel of geen partner. Info, zie vorige verslag en site Oetlaotklep
 4. Zaterdag 5 oktober 2019, de 2e Technische dag, Locatie: Ger Basten in Belfeld.Ger zal de week vooraf daaraan weer de gebruikelijke mail sturen met rooster om zich aan te melden.Info: zie site Oetlaotklep.
 5. Maandag 7 okt. 2019 houdt Jos Joosten van WD-40 een presentatie over de produkten van WD-40 en alle toepassingen voor oldtimers. Contact gelegd door Henk Brauer; zie vorige verslagen.Locatie: Quatre Bras. Info: zie site Oetlaotklep.
 6. Ger is bezig met de aanmelding bij de FEHAC. Tijdens meerdere vergaderingen besproken. Ger deelde mee wat de huidige status van aanmelding op dit moment is. Er zal een inventarisatie moeten plaatsvinden van de leeftijd van de voertuigen van al onze leden. Meer info volgt.
 7. RONDVRAAG:
  Jan Kusters merkt terecht op dat de aanmelding voor de Najaarsrit niet geheel compleet dan wel niet geheel duidelijk is t.a.v. wel of niet deelname van partner van een lid en de daarmee gemoeide kosten.
  Antwoord / Actie: Erik, wordt ff naar gekeken en komt dan een nieuwe mail van “Afspraken.nl” met toevoeging.
  Herman Reinders: op 28 en / of 29 september 2019 is er in Gorinchem een Britse Classic Beurs / show. Hij stuurt een link of mail met info naar ons mailadres info@oetloatklep.nl zodat Erik het op onze Clubsite kan plaatsen.
  ————————- E I N D E V E R G A D E R I N G ————————–
 8. Hierna wordt het woord aan Hans Hendericks gegeven die ons een rondleiding door zijn bedrijf en het naburige bedrijf van Sjraar Roebers geeft. We bedanken Hans voor zijn gastvrijheid, presentatie en zeer interessante avond!
  —————————————— E I N D E V E R S L A G ——————-