Clubavond maandag 2 December 2019

Afmeldingen:  Dennis Case, Marcel van Hameren, Sean van Hameren.
Introducee / gastbezoeker:  dhr. Fons van Hoof. Heeft o.a. een Citroen 2CV uit 1979

Sociaal Maatschappelijk doel.
Met medewerking van Henk Brouwer en het bestuur van de Oetlaotklep wordt op zondag 17 mei 2020 een rit georganiseerd voor Senioren en mensen met een sociaal zwakkere achtergrond; lees: “deelnemers”. Dit is tevens onze Voorjaarsrit, waarbij de partners in beginsel niet mee kunnen rijden, omdat we de plaatsen beschikbaar houden voor de deelnemers. De deelnemers worden thuis opgehaald, waarna het startpunt is gelegen in Steijl bij Ketelhuis / Stoommuseum op Paters Plak. We gaan er vanuit dat er ongeveer 25 bewoners plus 15 begeleiders meegaan, (schatting). Hiervoor hebben we ongeveer 25 tot 30 bestuurders met voertuigen nodig, uitgaande van een gemiddelde zitplaat van 1,5 deelnemer, dus excl. de bestuurder. 
Rond 11:00 uur zal de rit beginnen. Een aantal stopplaatsen is reeds in de route opgenomen, maar de bezienswaardigheden worden nog op een latere datum definitief ingevuld. Nader overleg met de betrokkenen wordt z.s.m. in gang gezet.


FEHAC Lidmaatschap
We zijn vanaf nu als vereniging officieel FEHAC lid.
Ger Basten en Jos Mulder zijn op woensdag 27 november 2019 aanwezig geweest op de ALV van de FEHAC in het BOVAG-gebouw in Bunnik. Het was een lange zitting; einde om 23:05 uur. We hebben een presentatie gegeven over onze Oldtimerclub. De documentatie van deze presentatie komt op de website te staan.  Onze Club is hiermee ook opgenomen in de Collectieve WA-verzekering van de FEHAC. De voorwaarden van deze WA-verzekering zal door Ger Basten worden bekeken en evt. worden voorgelegd aan een jurist. Dit om duidelijkheid te krijgen over de dekking en de status van deze verzekering. Stickers van de FEHAC worden uitgedeeld aan de Leden. Bart die zelf in de FEHAC zitting heeft op de afdeling Tweewielers geeft enige duidelijkheid en uitleg over de voordelen van het lidmaatschap en beantwoordde vragen van enkele leden.

WD-40 Certificaat van Deelname
Erik deelt aan alle leden een Certificaat van Deelname uit, deze hebben we verdiend door deel te nemen aan de quiz op 7 okt 2019.

Our Special Forces
De organisatoren van onze 2019 ritten, te weten Carel van Vught, Harry de Greef, Sjaak Jetten, Henk Brauer en Peter de Groot, hebben een kleine gratificatie mogen ontvangen van het bestuur namens alle leden. Hetzelfde geldt voor de gastheer, Ger Basten, van onze technische dagen en de zomerbbq. Hulde voor deze vrijwillers!

RONDVRAAG 
Benno doet een voorstel om voor 1 van onze praatavonden voor 2020 een presentatie te laten houden door een Slotenmaker c.q. auto-sloten deskundige uit Roermond.

Ton Schreurs vraagt het bestuur of de agenda vast staat. Vandaag hebben we namelijk besloten om de voorjaarsrit te vervroegen naar zondag 17 mei 2020. Het bestuur bevestigt dat de data op de website leidend zijn, maar dat er altijd een wijziging mogelijk kan zijn.

Jan Peter Ambaum en Peter Veenje zijn aanwezig geweest bij de opnamen van het RTL7 programma GP Rallye, doen daar een kort verslagje van.

Wiel Jaspers vraagt aan het bestuur of het bezoek van Pel de Haas op 2 maart 2020 ingepland kan worden. Erik komt hier zo spoedig mogelijk op terug.

Ton Schreurs had een vraag over korting bij Heutz en andere Automateriaalzaken. Heutz geeft geen korting meer. Sjraar Frings refereerde dat we wel een aanzienlijke korting krijgen bij Keulen Automaterialen.

Bart Sanders reageert dat met het FEHAC lidmaatschap korting verkregen kan worden bij enkele Automateriaalzaken, o.a. Brezan (10%)

Sjraar Frings biedt Slijp- beschermkappen aan voor een leuke prijs.

Tot Slot door Gerrit Hillen nog een kleine uiteenzetting c.q. discussie over E10 Brandstof met alle nadelige gevolgendie hieraan zitten. E10 staat voor benzine met 10% Bio-ethanol. Bart Sanders zal enkele achtergrondartikelen naar de webmaster sturen.

SLUITING VAN HET OFFICIELE GEDEELTE
Tijd om met elkaar in gesprek te gaan over allerhand zaken.
mvgr, Jos Mulder/ Erik Schoenmakers

Clubavond maandag 4 November 2019

Afmeldingen: Hans Hendericks, Jos Mulder, Sjaak Jetten

Met op de voorgrond: “De treintjes van Benno.”
 1. De presentatie over LED licht is uitgesteld tot 2020. Peter en Erik hebben de voorbereidende aktiviteiten nog niet kunnen afronden.
 2. Alle leden gaan akkoord dat de namen van de deelnemers aan de productdemonstratie van WD-40 aan Jos Joosten worden doorgegeven. De namen zullen alleen gebruikt worden om een deelname certificaat te maken.
 3. De Whatsapp groep blijft discussies oproepen over wat nu wel en niet mag/kan. Het verzoek is om verstandig met dit medium om te gaan. Dit geldt voor zenders en ontvangers.
  Nota bene, dat betekent dat je de groep ook kunt dempen of dat je je kunt uitschrijven.
  Er is een verzoek om de groep te melden of en hoe problemen zijn opgelost.
  Daarop gaf Benno aan dat de kortsluiting in de Austin 7 zeer waarschijnlijk verholpen is door Erik. En dat hij blij was dat de leden zich voor elkaar inzetten.
 4. De Kamer van Koophandel inschrijving is geactualiseerd. Dit betekent dat het huidige bestuur geregistreerd staat en dat de nodigde aanvragen/wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.
 5. De aanvraag voor registratie van onze vereniging bij de FEHAC is de deur uit gegaan.
 6. Er zijn vanavond 2 introduce’s welke opteren voor een lidmaatschap in 2020.
  Clint Hendericks. Dit is de zoon van Hans. Sinds kort heeft hij een eigen Golf MK2 1.3 uit 1985. Deze auto heeft een 4-schakelbak. In het dagelijkse leven werkt Clint bij DAF en cabrio-events.nl
  Bart Sanders. Hij is met Henk Brauer meegekomen. Bart heeft naast een Volvo GLT uit 1984 zojuist een MG TC uit 1949 gekocht. Bart importeert en verkoopt oude motorfietsen met zijspan en is vrijwilliger voor de 2-wieler afdeling van de FEHAC. Hij heeft enkele jaren geleden een presentatie over de Fehac gegeven voor onze vereniging.
 7. Daaropvolgend ontspon een gesprek over de FEHAC en zaken waar zij zich sterk voor maken. Een van de punten betrof het ondersteunen van mensen die tgv een opschoonaktie bij de RDW hun kentekenbewijs verloren hebben: Een aantal jaren geleden heeft de RDW een schrijven de deur uit gedaan dat het register opgeschoond zou worden tenzij de rechtmatige eigenaar van een geschorst product zou reageren op het schrijven. Het blijkt dat dit vooral eigenaren van oude motoren opspeelt.
 8. E10… Er komen iedere vergadering weer nieuw probleem voorbeelden aan bod. Ga met je oudere auto asjeblief in Duitsland super 95 tanken! Tav de opstalling in de winter wordt geadviseerd om max 3% ATF aan je benzine toe te voegen voor je laatste ritje.
 9. Rondvraag
 • Benno heeft een grote doos met spoortreintjes in de aanbieding. Het gangbaar maken zou een kleine uitdaging moeten zijn. Het is niet de bedoeling deze direct op marktplaats te zetten. Geert Beurskens heeft zich ontfermd over deze gift. Na de vergadering meld Jan Kusters, via de Whatsapp groep, dat er wellicht geinteresserden zouden kunnen zijn bij de Modelspoorclub Midden-Limburg. Zij zitten in Roermond en hebben een leuke web-site www.msm-modelspoor.nl
 • Wiel Jaspers gaat een voordracht van Pel de Haas over het upgraden van SU benzine pompen regelen.
 • Harry de Greef gaat een voordracht over corrosie regelen door de spreker van de autolakken presentatie.
 • Ton Schreurs heeft samen met Henk Brauer een algemene aktiviteitenlijst voor 2020 gemaakt. Deze wordt naar de webmaster gestuurd.
 • Goedgeefse Benno stelt vandaag ook nog 3 autoboeken ter beschikking.
 • Henk Brauer vond dat hij niet achter kon blijven en stelt daarom ook nog een aantal Franse blaadjes ter beschikking.

10. En verder….
Nav de discussie die plaatsvond over brandstoffen heeft Bart Sanders een nieuwsbrief van de FEHAC gedeeld:
http:// https://fehac.email-provider.nl/web/0bw72c9sfd/4rk6si9g4q/rpcdcvjxy3/z6yo2zjmfr

Clubavond maandag 7 oktober 2019

– Opening vergadering om 20:07 uur.

– Afmeldingen:  Jan Kusters, Jean van Hameren.

– Op 15 sep. 2019 zijn we met onze Club na de najaarsrit winnaar geworden in een vragenronde voor de Slimste Club. Met dank aan het panel Dennis Case en Ambrous van Kesteren.

-Op zaterdag 5 oktober hadden we weer onze Technische Dag. Deze is druk bezocht en veel problemen zijn, het zij opgelost, dan wel is er advies gegeven over de te nemen stappen.
Gerrit geeft nog een aanvulling en toelichting op de voertuigen die deze dag zijn aangeboden voor reparatie. Gerrit geeft nog even aan dat het niet de bedoeling is om groot onderhoud uit te laten voeren, daar is de technische dag niet voor bedoeld. 

RONDVRAAG:
-Ton Schreurs heeft nog een vraag over E10, Gerrit geeft hierover uitgebreide adviezen en verwijst zo nodig naar de dealer of naar een betrouwbare site van bv. ANWB, BOVAG, KNAC etc.
-Geert Beurskens vraagt of er interesse is om een Man uit Breda te laten komen om over een zeer grote verzameling Matchbox  model-auto’s te komen praten. Met handopsteking is hiervoor door de meerderheid positief op gereageerd.
-Peter de Groot had nog een oplossing voor een bepaalde kit te gebruiken bij het afdichten van een onderdeel voor de auto van Hans Hendriks.

AFSLUITING:  Van het officiele gedeelte van de vergadering en we geven het woord aan onze Gastspreker Jos Joosten uit Venlo.  Hij geeft een presentatie over het product WD-40.

Clubavond maandag 2 september

Clubavond bij https://cabriorentevents.nl/
 1. Afmeldingen:
  Bestuur: Gerrit Hillen
  Leden: Peter de Groot, Roy Steeghs, Denis Case, Wiel Jaspers, Hanno Lamers, Henk Brauer
 2. Zondag 1 sep. was er in Reuver voor de 14e keer USA Classis Car Treffen door organisator: Gerrit Hillen.
  Door enkele leden van onze Club is het evenement bezocht. Enkele leden van onze club hebben hulp geboden als vrijwilliger op deze dag.
  Volgend jaar zal het in deze opzet door Gerrit voor de laatste keer worden georganiseerd.
 3. Zondag 15 sep. De Najaarsrit i.s.m. MG Club, locatie “De Plaats” in Maasbree. Aanmelding dient voor 11 september te geschieden. Aanvulling op Afspreken.nl volgt nog i.v.m. toevoegen wel of geen partner. Info, zie vorige verslag en site Oetlaotklep
 4. Zaterdag 5 oktober 2019, de 2e Technische dag, Locatie: Ger Basten in Belfeld.Ger zal de week vooraf daaraan weer de gebruikelijke mail sturen met rooster om zich aan te melden.Info: zie site Oetlaotklep.
 5. Maandag 7 okt. 2019 houdt Jos Joosten van WD-40 een presentatie over de produkten van WD-40 en alle toepassingen voor oldtimers. Contact gelegd door Henk Brauer; zie vorige verslagen.Locatie: Quatre Bras. Info: zie site Oetlaotklep.
 6. Ger is bezig met de aanmelding bij de FEHAC. Tijdens meerdere vergaderingen besproken. Ger deelde mee wat de huidige status van aanmelding op dit moment is. Er zal een inventarisatie moeten plaatsvinden van de leeftijd van de voertuigen van al onze leden. Meer info volgt.
 7. RONDVRAAG:
  Jan Kusters merkt terecht op dat de aanmelding voor de Najaarsrit niet geheel compleet dan wel niet geheel duidelijk is t.a.v. wel of niet deelname van partner van een lid en de daarmee gemoeide kosten.
  Antwoord / Actie: Erik, wordt ff naar gekeken en komt dan een nieuwe mail van “Afspraken.nl” met toevoeging.
  Herman Reinders: op 28 en / of 29 september 2019 is er in Gorinchem een Britse Classic Beurs / show. Hij stuurt een link of mail met info naar ons mailadres info@oetloatklep.nl zodat Erik het op onze Clubsite kan plaatsen.
  ————————- E I N D E V E R G A D E R I N G ————————–
 8. Hierna wordt het woord aan Hans Hendericks gegeven die ons een rondleiding door zijn bedrijf en het naburige bedrijf van Sjraar Roebers geeft. We bedanken Hans voor zijn gastvrijheid, presentatie en zeer interessante avond!
  —————————————— E I N D E V E R S L A G ——————-

Clubavond maandag 5 augustus

“Uitleg over het nieuwe verenigingslogo.”
 1.  Op maandag 2 september 2019, houden we de clubavond NIET bij Quatre Bras, maar gaan we op bezoek bij Hans Hendrix in Venlo. Hij geeft ons daar een rondleiding in zijn bedrijf. Alfa’s en nog veel meer….
  Ger, kun jij via de mail of de App-groep t.z.t. nog een bericht versturen.
  Alle aanwezige leden zijn hierover geinformeerd en het wordt nu op onze website geplaatst.
  Locatie praatavond voor maandag 2 sep. is: L.J. Costerstraat  42a in Venlo 
 2. Lidmaatschap FEHAC, als club aanmelden, Ger en/of Erik hebben dit dacht ik al eens ter sprake gebracht in jan/feb. dit jaar, wat is de status hiervan.  Hoe kunnen we lid worden, hoe aanmelden, kosten, etc.
  Er is in het vorige bestuur hier over gesproken. Ik was hier nog niet van op de hoogte. Ger Basten neemt hierin een taak op zich en werkt dit verder uit.  Actie:  Ger Basten
 3. Als we eenmaal lid zijn als Club van de FEHAC, dan kunnen er deskundige leden zitting nemen in de taxatiecommissie. Wij mogen dan zelf Club-taxaties doen onder de FEHAC vlag / noemer. De taxateurs moeten dan wel in het bezit zijn van een dergelijk diploma/certificaat om te mogen taxeren.|
  Peter de Groot heeft reeds aangeboden dit te willen oppakken en uitwerken, hij vertelt er op maandag 5 aug. meer over.
  Dhr. Wiel Janssen uit Stein houdt namelijk per 31 dec. 2019 op met taxaties van oldtimers. 
  Peter heeft hierover informatie gegeven deze avond en heeft reeds een examen aangevraagd, we blijven dit dan ook verder volgen.  Actie:  Peter de Groot.
 4. Aanpassen van het huishoudelijk reglement.
  Nu staat er in max. 100 leden. Ik wil dit terugbrengen naar max. 50 leden omdat we in het begin hebben aangegeven niet te groot te willen worden. Nu zitten we op 44 a 45 leden. Enkele leden hebben aangegeven niet te groot te willen zijn, ook omdat we anders niet meer terecht kunnen bij Quatre Bras als we groter worden dan 50 leden; wordt nu soms al te krap/klein. De beschikbare ruimte is onvoldoende groot voor de Club als het ledental blijft groeien.
  Tijdens de korte Bestuursvergadering vooraf aan deze avond, hebben we besloten het nog even te laten rusten en er nog geen besluit over te nemen; we houden het ledenaantal in de gaten en het heeft onze aandacht. Concrete getallen over het aantal maximale leden, ligt nog niet vast. 
 5. Henk Brauer heeft aangegeven in contact te willen treden met een stichting om ons Sociaal Doel te kunnen invullen, waarvoor aan ons een cheque ter beschikking is gesteld door de ING-Bank.  Henk wil dit onderwerp maandag 5 aug. nader toelichten en wil dit evt. ook oppakken en uitwerken, als wij dit als bestuur een geschikt doel vinden, om in aanmerking te worden genomen.
  Henk laat weten met de juiste mensen hierover te overleggen en we horen dan van hem welke datum en welke locatie voor dit sociaal doel geschikt is. Actie: Henk Brauer.
 6. Maandag 7 okt. 2019 houdt Jos Joosten van WD-40 een presentatie over de produkten van WD-40 en alle toepassingen voor oldtimers. Geen Verkoop-praatje. Henk Brauer heeft deze heer benaderd en uitgenodigd voor 7 okt. 2019. Henk geeft nog aan hoe laat waar, neem aan gewoon bij Quatre Bras. 
  Staat op de agenda gepland. Locatie:  Quatre Bras,  Actie: Henk Brauer
 7. Maandag 4 november 2019, hebben we een presentatie via en door Peter de Groot en Erik over Ledverlichting in Oldtimers. Wat daar allemaal bij komt kijken.
  Staat op de agenda gepland. Locatie:  Quatre Bras, Actie:  Peter de Groot en Erik Schoenmakers
 8. Rondvraag.  

  Henk Brauer vroeg of er vanuit onze Club nog vrijwilligers zijn om mee te helpen op zondag 25 augustus 2019 met werkzaamheden tijdens de jaarlijkse Bordeline.  O.a. het verkeer regelen e.d. Leden kunnen zich aanmelden via ons e-mail adres.

  Gerrit Hillen doet een oproep voor vrijwilligers om op zondag 1 sep. mee te helpen bij het jaarlijkse USA Classic Car Treffen in Reuver-Offenbeek.  Jos Mulder moedigt deze oproep nog even aan, door de positieve ervaringen van de afgelopen 11 jaren, waarin hij als vrijwilliger optrad, met de Club te delen.

  Er wordt nogmaals dringend een oproep gedaan zich te houden aan de Groeps-app code over het gebruik hiervan en het op juiste wijze afhandelen van een vraag c.q. oproep en hiermee op persoonlijk app verder te communiceren. Dit is erg belangrijk, omdat er misschien leden zijn die zich zullen afmelden bij de groeps-app als hieraan niet wordt voldaan.  Dus Leden: Let hier a.u.b. op!!

9.   Sluiting, informele deel en napraten.